קורסים בודדים בקתדרה

קורסים בודדים בקתדרה

קורסים בודדים בקתדרה

קתדרה תשפ"ב

ניתן להירשם לקורסים בודדים

כל נרשם יחויב בדמי הרשמה וטיפול בסך ₪ 50

קורס מס' 1 - כאן תרבות: 14 מפגשים , 580 ש"ח . 

קורס מס' 2 - העת החדשה: 20 מפגשים , 980 ש"ח.

קורס מס' 3 - חידושים והמצאות במדע: 8 מפגשים , 380 ש"ח. 

קורס מס' 4- החשיבה המדעית וגבולותיה: -5 מפגשים , 340 ש"ח.  

קורס מס' 5 - סובב עולם: 10 מפגשים , 480 ש"ח.

קורס מס' 6- אקטואליה מאז ולהיום: 7 מפגשים, 380 ש"ח.

WhatsApp chat