קייטנת בתי ספר

קייטנת בתי ספר

ההרשמה נסגרה

לחצו ללו"ז ההסעות לכיתות א-ו

 

לשאלות ובקשות יש לפנות למזכירות המתנ"ס בוואטסאפ במספר: 02-9937999

קייטנת ביה"ס של החופש הגדול
כיתות א' עד ח'
בתאריכים 1-22/7 (לא כולל ט' באב)
בשעות 8:00-13:00
מחיר: 300₪ כולל הסעות
שימו לב, לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס.
פתיחת הקבוצות מותנית במספר הנרשמים.

ליותר פרטים על קייטנת קיץ בתי ספר ד'-ו' לחצו כאן
ליותר פרטים על קייטנת קיץ בתי ספר א'-ג' לחצו כאן

קייטנה מתאריך עד תאריך רישום
- אורות עציון בנות א 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ב 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ב 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ג 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ג 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ג 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ד 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ד 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ה 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ה 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ו 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנות ו 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים א 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים א 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ב 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ב 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ג 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ג 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ג 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ד 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ד 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ד 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ה 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ה 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ה 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ה 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ו 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ו 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אורות עציון בנים ו 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע ב 5 חנ"מ 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע ד 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע ד 5 חנ"מ 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע ה 5 חנ"מ 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע ו 5 חנ"מ 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה א 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה א 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה א 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה א 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה א 5 חנ 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ב 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ב 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ב 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ב 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ג 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ג 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ג 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ג 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ג 5 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ד 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ד 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ד 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ה 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ה 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ה 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ה 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ו 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ו 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ו 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- אחי תקוע כיתה ו 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ד 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ד 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ד 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ה 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ה 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ה 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ו 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ו 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- חן נריה כיתה ו 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה א 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה ב 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה ג 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה ד 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה ה 01/07/202122/07/2021לרישום
- יובלים גבעות כתה ו 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ד 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ד 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ד 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ד 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ה 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ה 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ו 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ו 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- כרמי יהודה כיתה ו 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- מיצד בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- מיצד בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- מעלה עמוס בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- מעלה עמוס בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- נווה כיתה א דביר 01/07/202122/07/2021לרישום
- נווה כיתה א מוריה 01/07/202122/07/2021לרישום
- נווה כיתה ב נועם 01/07/202122/07/2021לרישום
- נווה כיתה ב רעות 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה א 1 כינרת 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה א 2 חרמון 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ב 1 ערבה 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ב 2 נגב 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ג 1 יהודה 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ג 2 גליל 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ד 1 גלבוע 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ד 2 אריאל 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ה 1 ארבל 01/07/202122/07/2021לרישום
- קדם כיתה ו 1 תבור 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה א נעמה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה א רעות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ב נחמיה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ב נעמה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ג איילת 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ג עופרה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ד אודליה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ד מיכל 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ה הדרה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ה רעות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ו איילה 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ו ברוך 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ו זוהר 01/07/202122/07/2021לרישום
- ראשית כיתה ו טלייה 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 5 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 6 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה א 7 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 5 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 6 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ב 7 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ג 1 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ג 2 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ג 3 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ג 4 01/07/202122/07/2021לרישום
- שירת חנן כיתה ג 5 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין א 1בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין א 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ב 1 בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ג 1 בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ג 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ד 1 בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ד 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ה 1 בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ה 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ו 1 בנים 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ו 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
- ת"ת בת עין ב 2 בנות 01/07/202122/07/2021לרישום
WhatsApp chat