Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


קורס מד"א לנוער

קורס מד"א לנוער

קורסי מד"א לנוער
אירוע חירום רפואי עלול להתרחש בכל מקום וללא התראה מוקדמת. לא פעם, החברים לעבודה ובני המשפחה הם הראשונים שנדרשים להגיב לסיטואציה ולבצע פעולות החייאה ועזרה ראשונה. פעולות הדורשות יכולת תגובה מהירה, קור רוח ומיומנות בסיסית שאותן תוכלו ללמוד במסגרת קורס מד"א
מסיימי הקורס יקבלו תעודה של מע"ר 60 שעות.
למי מיועד? גיל 15 ומעלה
עלות: 350 ₪ למשתתף.
תאריך אחרון להרשמה: י"ז תמוז, 27/06

קורס במתנ"ס גוש עציון
תאריכים: ב'-ז' אב, י' אב. 11-16/07,19/07
שעות: 9:00-18:00 , ביום שישי בין השעות 9:00-14:00

קורס בחדר הנוער בנוקדים
תאריכים: יד'-כ"א אלול, 22-29/8
שעות: 9:00-18:00 , ביום שישי בין השעות 9:00-14:00

קורס קיץ

קייטנה מועדים רישום
- קורס מד"א מתנ"ס
11/07/21
19/07/21
סגור
- קורס מד"א נוקדים
22/08/21
29/08/21
סגור
WhatsApp chat