Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

קייטנות

קייטנת ז-ח

קייטנת ז-ח

קייטנת מגה קיץ לכיתות ז'-ח'

נסגרה ההרשמה 

ההרשמה עד יום רביעי, 23/6 בשעה 21:00

במסגרת בית הספר של החופש, עם הסעות משרד החינוך כרגיל.

התכנית מתחילה ביום א', 4/7

פתיחת התכנית מותנית במינימום 60 נרשמים בכל בית ספר.

פרטים נוספים:

 

 • כל יום פעילות = 5 שעות.

 

(הימים הארוכים יחשבו כיומיים)

 

 • בשבוע של ט' באב יתקיימו 2 פעילויות: 1. המירוץ לטילון+ פרויקט התנדבות 2. חידון קליקט ולימוד על ירושלים.
 • יהיו 7 יציאות, טיולים ואטרקציות בהתאם למספר הנרשמים.
 • בשביל לפתוח תוכנית נדרשים מינימום 60 ילדים מכל ביה"ס (בתי ספר גדולים). אי אפשר לחבר בין בתי ספר.
 • לא ניתן לרשום ילדים שלומדים במוסדות אחרים. מיועד רק לתלמידי בית הספר.
 • על כל 60 ילדים יהיה מורה + 2 בני נוער מדריכים.
 • הפעילות תצא מבית הספר בכל יום לאחר תפילה.
 • לא ניתן להירשם לביה"ס אחר.
 • בימים של יציאות יחולק לחמניה + טרופית.
 • אין ימים בודדים. התחייבות מלאה.
 • ביטולים עד 28.6

 

 

תמונת קייטנהלחצו למידע מונגש

 

קייטנה מועדים רישום
- אורות עציון ז' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- אורות עציון ח' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- אחי תקוע כיתה ז בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- אחי תקוע כיתה ז בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- אחי תקוע כיתה ח בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- אחי תקוע כיתה ח בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- בת עין כיתה ז בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- בת עין כיתה ז' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- בת עין כיתה ח' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- בת עין כיתה ח' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- חן נריה כיתה ז' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- חן נריה כיתה ח' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- כרמי יהודה ז' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- כרמי יהודה ח' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- קדם כיתה ז' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- קדם כיתה ז' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- קדם כיתה ח' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- קדם כיתה ח' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- ראשית כיתה ז בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- ראשית כיתה ז בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
- ראשית כיתה ח' בנות
04/07/21
20/07/21
סגור
- ראשית כיתה ח' בנים
04/07/21
20/07/21
סגור
WhatsApp chat