לפעילות עד הבית לחצו כאן!
אמנת מועצת התלמידים והנוער גוש עציון

אמנת מועצת התלמידים והנוער גוש עציון

אמנת מועצת התלמידים והנוער גוש עציון

..................................................................................


חברי המועצה ייפעלו למען הנוער


על פי הערכים המובילים שבחרה המועצה להציב לעצמה

ייצוגיות

חברי המועצה ייצגו את הנוער, דעותיו ורצונותיו, וישמיעו את קולו מול הגורמים השונים. 

כבוד הדדי 

מועצת הנוער תפעל תוך כבוד הדדי בין חברי המועצה בפרט, והנוער ככלל, וכלפי גורמים וחלקים שונים של האוכלוסייה. 

מעורבות

המועצה תהיה מעורבת בנעשה, ותהווה חלק בכל הדברים הרלוונטיים כלפיה.

אחריות

חברי מועצת התלמידים והנוער ימלאו את תפקידם תוך אחריות רבה ינהגו בראש גדול ויפעלו כמועצה בצורה הראויה ביותר.

מחוייבות

חברי המועצה מתחייבים למלא את תפקידם ולבצע את המוטל עליהם וכן להתייחס ברצינות למועצה ופעולותיה

אמינות

חברי המועצה ישאפו בכל רגע להיות אמינים כלפי המועצה, הנוער והגורמים השונים ולשקף נכונה את הסיטואציה הקיימת, וכן ליצור אמון בין הצדדים.

המועצה אמונה על הנכתב לעיל ומתחייבת לשים ערכים אלו לנגד עיניה בכל הקשור לעשייתה ופעולותיה.


מועצת התלמידים והנוער גוש עציון