Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


הגיל השלישי

סורגות קהילה

גם קהילת גוש עציון מצטרפת למיזם הארצי:

"סורגות קהילה"

במקום שיש יצירה משותפת נוצרת קהילה משתפת

נפגשים בימי שלישי 17.30-18.30

במתנ"ס גוש עציון*התוצרים של חברי הקבוצה יתרמו לפי בחירתם לאוכלוסיות שונות בקהילה

* הכניסה ללא עלות אך בהרשמה מראש

* מתאים לאלו שיודעים לסרוג וגם לאלו שרוצים ללמוד

* מספר מקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!

* לפרטים והרשמה עד ה28.10: רכזת התכנית רבקה בן אברהם – 0523802823האירוע יתקיים עפ"י הוראות משרד הבריאות וכללי התו הירוק.


שלכם ובשבילכם,

מחלקת התנדבות

WhatsApp chat