Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אודות האגף

לצפייה בעמוד האלפון | לחצו כאן

אודות אגף הנוער והצעירים:

מנהל אגף הנוער והצעירים : שי ששון מייל: noar@matnasetzion.com טלפון: 052-887-0700

אגף הנוער והצעירים הינו גוף המיועד לכלל בני הנוער והצעירים בגוש עציון, ומכוון לפעול הן במרחב האזורי והן במרחב היישובי.
מטרת אגף היא ליצור רצף חינוכי כוללני, "מבוקר עד בוקר", שיאפשר פעילות העשרה, ערכית, מגוונת וחווייתית באופן רציף ומקיף לכלל הנוער והצעירים בגוש עציון, תוך מתן הזדמנויות שוות ככל האפשר למגוון האוכלוסיות הקיימות באזור.
אנו שואפים לגעת בבני הנוער ובצעירים בצמתים שונים, "מסביב לשעון" וסביב מעגל השנה כולה, לחזק את הקהילה בה אנו חיים ולשפר את איכות החיים של כלל תושבי גוש עציון ושל בני הנוער והצעירים בפרט.
אגף הנוער והצעירים הוקם על ידי המועצה האזורית והמתנ"ס של גוש עציון מתוך הבנת החשיבות של טיפוח בני הנוער והצעירים שבהם טמון העתיד.
מתוך תובנה זו מושקעים בתפעול מערך הנוער והצעירים משאבים ותקציבים רבים ביותר שאף עולים על המקובל במועצות ובעיריות אחרות בארץ.

מטרות האגף: 

• יצירת רצף חינוכי, ערכי וחוויתי באמצעות שיתופי פעולה בין אגף הנוער וצעירים לבין בתי הספר, תנועות הנוער, מוסדות השכלה הגבוהה והמערכים הקהילתיים הקיימים בכל ישוב וישוב. אנו מאמינים כי שיתופי פעולה אלה יאפשרו מענים מגוונים, משמעותיים וטובים יותר עבור בני הנוער והצעירים בכל המישורים על הרצף שבין פעילות פורמאלית לבלתי פורמאלית.

• שיתוף פעולה עם בתי הספר - התעניינות של אגף הנוער והצעירים בנעשה בבית ספר, סיוע במציאת פתרונות והובלות יוזמות חברתיות המכוונות לבני הנוער דרך המערך הבית ספרי. חיזוק הקשר עם בני הנוער באמצעות מפגש עמם גם בין כתלי בית הספר כמקפצה לקראת המשך מפגש לאחר שעות הלימודים.

• שיתוף פעולה עם הקהילות ביישובים – הכוונת בני הנוער והצעירים למעורבות קהילתית משמעותית בעזרת האמצעים הקיימים במוסדות החינוך ובאגף הנוער והצעירים. בניית הנהגת נוער וצעירים ביישובים השונים, שיתופי פעולה עם הגורמים הפעילים בקהילה וביישוב ובהם מזכירויות היישובים, ועדות הנוער/צעירים, תנועות הנוער, וכו'.

• יצירת מוקד אזורי לכלל הנוער והצעירים בגוש עציון, שיהווה בסיס למכנה משותף לבני הישובים השונים ולגאוות יחידה לכלל נוער והצעירים בגוש עציון, ויאפשר בניית חיבורים שיביאו למיקסום הפוטנציאל הטמון בסכום הכולל של הכוחות הקיימים בגוש כולו. הפעלת מועצת הנוער האזורית שתהווה כח משמעותי בהנהגת בני הנוער למען מימוש מטרות אלה. והפעלת מנהיגות צעירים אקטיבית להובלת תחום הצעירים קדימה, הפקת אירועי תרבות והעשרה המכוונים לכלל הנוער והצעירים בגוש.

• מתן מענה איכותי ומגוון לצרכי הפנאי החינוך והתרבות של בני הנוער והצעירים בגוש עציון. בניית מערכי פעילות עשירים ומגוונים בכל ישוב וישוב, באמצעות רכזי הנוער והצעירים, בהתאם לאופי היישוב ולצרכים הקיימים בו, תוך מתן הזדמנות שווה לפעילות נגישה לכולם.

• מניעה וטיפול בנוער וצעירים בסיכון הן באמצעות היחידה לקידום נוער על מכלול הפרויקטים המופעלים על ידה והמכוונים לנוער נושר, והן באמצעות יצירת אלטרנטיבה ותעסוקה חיובית, מניעת התדרדרות ושמירה על ערוצי תקשורת פתוחים עם כלל בני הנוער.

• מבנה אגף- לאגף הנוער והצעירים זרועות בכל ישוב וישוב, דרך עובדי הנוער והצעירים שבכל ישוב ובראשם רכזי הנוער והצעירים שכל אחד מהם מתכלל את כלל פעילות הנוער והצעירים ביישוב בו הוא עובד תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים הקהילתיים ובהם ועדת נוער, ועדת חינוך, ועד צעירים, מזכירות, רכזי קהילה, תנועות נוער ועוד. רכזי הנוער והצעירים פועלים בשיתוף פעולה עם עמיתיהם מהיישובים השונים, תחת הנחיה וריכוז של אגף הנוער והצעירים במטרה להרחיב את הפעילות גם בראיה אזורית ורחבה יותר, תוך למידת עמיתים וחיזוק הקשר בין הנעשה בישובים השונים. את פעילות רכזי הנוער והצעירים מנחה מנהל האגף המעורה בנעשה בכל ישוב מחד ומניע יוזמות ושיתופי פעולה כלל אזוריים.

לפירוט הפרוייקטים | לחצו כאן

WhatsApp chat