Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


תכנית היל"ה

תכנית היל"ה:

תכנית להשלמת השכלה לבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות.

כל בני הנוער המגיעים לתכנית בונים מערכות למידה אישיות עם צוות התכנית על מנת להגיע לתעודה המתאימה ביותר עבורם אם זה תעודת בגרות ו/או תעודת 12 שנות לימוד.

בני הנוער המשתלבים בתכנית מקבלים גם ליווי אישי וקבוצתי עם עובדי חינוך טיפול ביחידה על מנת לקבל את המעטפת הטובה ביותר התוביל אותם להצלחה בתכנית.

• בגוש עציון פועלות 2 שלוחות היל"ה :

במתנ"ס גוש עציון ובתקוע רכזת חינוך טיפול – זהבה סולומון

מנהל השכלה- גבעה צהובה – נתנאל אלמקייס

מנהלת השכלה תקוע – גיתית הרמן

WhatsApp chat