Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


*מאיצים - מרכז טכנולוגי לסקרנים*

*מאיצים - מרכז טכנולוגי לסקרנים*
אחרי הרצת פיילוט של שלושה חודשים בתשפ"ב (ותודה לרבקה יורב-רפאל על ההובלה),
מרכז מאיצים פותח את שעריו שוב ממש אוטוטו!
השנה נמשיך עם קורסים לילדים ונוער צעיר בתכנות (פייתון, ארדואינו וסקראצ').
נוסף לכך אנחנו מרחיבים את השורות ואת קהלי היעד ופותחים קורסים מקוצרים יותר:
לגילאי תיכון, לבעלי עסקים קטנים ולפנסיונרים.
למה?
קודם כל כי נסחפנו בהנאה יחד עם חבורת מתנדבים משובחת אחרי רוח היזמות של ניסים פיוטרקובסקי ואסף פאר. תמיד טוב שיש 'משוגעים לדבר' שיסיטו את המבט גבוה ולמעלה.
למה #2?
כי אנחנו מאמינים שמזרח הגוש הוא לא רק מעצמת תרבות ורוח מדהימה
אלא יכול להיות מרחב שמצמיח יזמות וחדשנות -
טכנולוגיה בשימוש נכון יכולה להיות שער לעשייה חיובית ולצמיחה חברתית וכלכלית מבורכת.
מוזמנים להצטרף לקבוצה השקטה, לעקוב אחרי הפרסומים ולהתחיל להידבק בשגעון ה'מאיצים':
להתנדב בפרויקט, להשתתף בקורסים, או ליזום פעילויות משלכם!

WhatsApp chat