Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

כללי - חוגים

כדורסל

רכז ענף: אלדד ברק

052-4485685

בית הספר  לכדורסל בניהולו של אלדד ברק הפך לשם דבר בגוש עציון וסביבותיה. אלדד הינו מאמן כדורסל ותיק ובעל ניסיון, מורה לחינוך גופני ובעל תואר ראשון.

בבית הספר לכדורסל נלמד את יסודות הכדורסל תוך מתן דגש על שיפור מרכיבי הכושר הגופני והביטחון העצמי. במסגרת חוגי הכדורסל וקבוצות אליצור גוש עציון הילדים ישתתפו בליגות השונות דרך איגוד הכדורסל וליגת הישובים של גוש עציון.

בית הספר לכדורסל לכיתות א-ח בנים ומחולק לפי גיל

בית הספר לכדורסל לכיתות ג-ח בנות ומחולק לפי גיל.

לאחר החגים ייגבה תשלום חד פעמי עבור תלבושת.

חוגי כדורסל בנות במערב הגוש - חרות גנטק:

חוגי כדורסל בנות במזרח הגוש - בהדרכת טליה גנטק: 058-4071402

 

ליגה אזורית:

ליגה האזורית של גוש עציון ואפרת מתקיימים משחקי כדורסל אחת לחודש בין הישובים השונים, במטרה לחזק את הקשר בין ישובי הגוש.

הליגה מיועדת לבנים המשחקים בית הספר לכדורסל של אפרת וגוש עציון בכיתות ג-ד, ה-ו, ז-ח.

 

אליצור גוש עציון

קבוצות אליצור גוש עציון משחקות בליגות השונות של איגוד הכדורסל.

החל מכיתה ה' ועד בוגרים.

כיתות ה-ו- 2 מפגשים בשבוע

כיתות ז-ח – 3 מפגשים בשבוע

בגילאי נוער הקבוצה תשחק בליגה הארצית.

לאחר החגים ייגבה סכום כסף עבור תלבושות לקבוצות אליצור

יחד עם אלדד בצוות המאמנים:

יעקב ג'קסון-מאמן כדורסל ותיק ומוערך. מאמן כדורסל בגוש עציון כבר עשר שנים, זכה באליפויות רבות עם הקבוצות.

מאמן בבית הספר לכדורסל את נווה דניאל ותקוע.

מאמן את קבוצות קט סל ב' (כיתה ה') בתקוע, ילדים ב' (כיתה ז') ונוער ארצית (כיתות י"א-י"ב).

עדין נוטקיס- מאמן כדורסל ותיק ומוערך. מאמן כדורסל בגוש עציון כבר כעשר שנים, זכה באליפויות רבות עם הקבוצות.

מורה לחינוך גופני בעל תואר שני. עוסק בחינוך ובאימון כדורסל שנים רבות.

מאמן בבית הספר לכדורסל את אלון שבות ואלעזר.

מאמן את קבוצת הבוגרים של גוש עציון ואפרת.

אלדד ברק יאמן בבית הספר לכדורסל את ראש צורים, כפר עציון, וכרמי צור, ויאמן את קבוצות קט סל א' (כיתה ו') וילדים א' לאומית (כיתה ח')

 ייתכנו שינויים בשעות האימונים של קבוצות אליצור

*שימו לב: לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס דיינרס.

כדורסל
שם החוג / קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה / מדריך פרטים והרשמה
כדורסל - כדורסל ביס בנות ג-ד כדורסלילדים (6-12) ראש צורים ספורט והתעמלות 0-0 רביעי 16:00-16:45 160 גנטק חרות +
כדורסל - כדורסל ביס בנות ז-ח כדורסלנוער (13-18) ראש צורים
ראש צורים
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
שלישי
רביעי
16:15-17:15
15:00-16:00
230 גנטק חרות +
כדורסל - כדורסל ג-ד כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון ספורט והתעמלות 0-0 חמישי 17:30-18:15 180 נוטקיס עדין +
כדורסל - כדורסל ה-ו כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון ספורט והתעמלות 0-0 חמישי 18:15-19:00 180 נוטקיס עדין +
כדורסל - כדורסל ז-ח כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון ספורט והתעמלות 0-0 חמישי 19:00-20:00 180 נוטקיס עדין +
כדורסל - כפר עציון כדורסל ג-ד כדורסלילדים (6-12) כפר עציון ספורט והתעמלות 0-0 חמישי 15:00-15:45 180 ברק אלדד +
כדורסל - נוקדים כדורסל ג-ד כדורסלילדים (6-12) נוקדים ספורט והתעמלות 0-0 שני 17:00-18:00 160 ג'קסון יעקב +
כדורסל - נוקדים כדורסל ד-ו בנ כדורסלילדים (6-12) נוקדים ספורט והתעמלות 0-0 שני 18:00-19:00 160 ג'קסון יעקב +
כדורסל - נוקדים כדורסל ה-ו כדורסלילדים (6-12) נוקדים ספורט והתעמלות 0-0 שני 19:00-20:00 180 ג'קסון יעקב +
כדורסל - ראש צורים כדורסל ג-ד כדורסלילדים (6-12) ראש צורים ספורט והתעמלות 0-0 ראשון 15:15-16:00 180 ברק אלדד +
כדורסל אליצור (נבחרת) - אליצור בנות כיתה ה-ו כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
שני
רביעי
18:30-20:00
16:45-18:15
310 גנטק חרות +
כדורסל אליצור (נבחרת) - אליצור בנות כיתה ט-י כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
0-0
ראשון
שלישי
חמישי
16:00-17:30
19:30-21:00
16:00-17:30
410 ברק אלדד +
כדורסל אליצור (נבחרת) - מתנס אליצור כיתה ה כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
שני
שלישי
16:30-18:00
17:00-18:30
310 +
כדורסל אליצור (נבחרת) - מתנס אליצור כיתה ו כדורסלילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
שני
שלישי
17:00-18:30
17:00-18:30
310 +
כדורסל אליצור (נבחרת) - מתנס אליצור כיתה ז כדורסלנוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
0-0
ראשון
שלישי
חמישי
13:45-15:15
15:20-16:50
17:30-19:00
410 ברק אלדד +
כדורסל אליצור (נבחרת) - מתנס אליצור כיתה ח כדורסלנוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
מתנ"ס גוש עציון
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
0-0
שני
שלישי
חמישי
18:30-20:00
15:30-17:00
19:00-20:30
410 +
כדורסל אליצור (נבחרת) - תקוע אליצור כיתה ה כדורסלילדים (6-12) תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
שני
רביעי
18:45-20:15
17:30-19:00
310 ג'קסון יעקב +
כדורסל אליצור (נבחרת) - תקוע אליצור כיתה ו כדורסלילדים (6-12) תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
ראשון
שלישי
15:45-17:15
15:30-17:00
310 +
כדורסל אליצור (נבחרת) - תקוע אליצור כיתה ז כדורסלנוער (13-18) תקוע
תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
0-0
ראשון
רביעי
חמישי
19:15-20:45
19:00-20:30
17:30-19:00
410 ג'קסון יעקב +
תקוע כדורסל - תקוע כדורסל בנות ה-ו כדורסלנוער (13-18) תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
רביעי
חמישי
16:00-17:15
16:00-17:15
270 גנטק טליה +
תקוע כדורסל - תקוע כדורסל בנות ז-ח כדורסלנוער (13-18) תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
רביעי
חמישי
17:30-19:00
17:30-19:00
270 גנטק טליה +
תקוע כדורסל - תקוע כדורסל ג-ד *2 כדורסלילדים (6-12) תקוע
תקוע
ספורט והתעמלות 0-0
0-0
ראשון
רביעי
18:15-19:15
15:30-16:30
230 ג'קסון יעקב +
תקוע כדורסל - תקוע כדורסל גן-ב כדורסלהגיל הרך (0-5) תקוע ספורט והתעמלות 0-0 רביעי 16:30-17:30 160 ג'קסון יעקב +
WhatsApp chat