בעלי תפקידים

בנימין לוי

מנכ"ל

benilevi@matnasim.org.il

אורטל פדה

מנהלנית

0528109455

ortal@matnasetzion.com

גילה עזמה

מזכירה

0549323094

gila@matnasetzion.com

עליזה גרינברג

מזכירת מנכ"ל

0525975935

wbmkatedra@matnasetzion.com

שושי וולק

מנהלת כ"א וכספים

shoshi@matnasetzion.com

אסנת סלושץ

חשבת שכר

0548495672

osnat@matnasetzion.com

יוחאי אפללו

מנהל אגף תרבות

0545247997

yochai823@gmail.com‬

שי ששון

מנהל אגף נוער וצעירים

0528870700

noar@matnasetzion.com

עידית גמליאל

רכזת קתדרה ויזמות 50+

0542853220

katedra@matnasetzion.com

דורין עוז בדיחי

מנהלת מחלקת התנדבות

0544864052

dorin@matnasetzion.com

קינן רחל

רכזת כ"א גיל הרך

0504445073

rachelk058@gmail.com

משכית נעמן

מנהלת אגף שיווק ופירסום

0527906852

maskit.matnas@gmail.com

תפארת דהאן

רכזת מוזיקה

0535220133

tiferet@matnasetzion.com

תאיר בונה

רכזת צעירים

050-770-0150

mz.etzion@gmail.com

חנה נבון

רכזת מנהיגות ופרויקטים

0547550212

manigut.noargush@gmail.com

אמציה הילר

מנהל היחידה לקידום נוער

0558825509

kidum@matnasetzion.com

ברוס משה

מנהל אגף תיירות ומורשת

0545364737

mosheb@gush-etzion.org.il

נעמן רות

יו"ר יזמות 50+

0546700681

naamanruth@walla.com

ולטמן משה

רכז 50+ וקהילה תומכת

0502208809

moshwel@gmail.com

עליזה גרינברג

רכזת תוכנית בית המדרש

0525975935

wbmkatedra@matnasetzion.com

WhatsApp chat