Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

כללי - חוגים

בית ספר לתיאטרון

חוגי תשפ"ג

רכזת: רחל קשת

לימודי תיאטרון בגוש עציון!

בואו לתהליך יצירתי ועמוק בקבוצה מאפשרת צמיחה והתפתחות.
הלימודים מכיתות ג עד י"ב לפי קבוצות גיל.
וגם קבוצת נשים

תחילת חוגי תאטרון לשנה"ל תשפ"ג:

בנוו"ד: יתחילו ב-11/9 בקראון תפילת הנשים.

בנוקדים: החוגים יתחילו אחרי החגים. בחדר החוגים התחתון. 

במתנ"ס:

החוג לנשים יתחיל אחרי החגים 

שאר החוגים במתנ"ס יתחילו ב-3/10 

לפרטים ושאלות - רחל קשת: 052-399-2201

לו"ז הקבוצות במזרח הגוש:

תקוע:
ום רביעי, במאית תמר בלום:
15:00 - 17:00 - כיתות ז׳-ח׳
17:00 - 18:00 - כיתה ג׳
18:00 - 19:30 - כיתות ד׳ וה׳ מתחילות
יום חמישי, במאית רחל קשת:
15:00 - 16:30 - כיתות ו׳ וה׳ מתקדמות

נוקדים:
ג-ד: 15:00-16:00
ה-ו: 16:00-17:30
ז-ח: 17:30-19:00בית ספר לתיאטרון
  שם החוג/קורס קבוצה גיל מרכז תחום גילאים יום שעות מחיר מרצה/מדריך פרטים והרשמה
  תרבות-בי"ס לתאטרון - מתנס תאטרון ג-ד בנות בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 שני 15:30-16:30 200 +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - מתנס תאטרון ה-ו בנות בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 שני 16:30-18:00 240 +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - מתנס תאטרון ז-ח בנות בית ספר לתיאטרון נוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 שני 18:00-19:30 240 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - מתנס תאטרון ט-יב בנו בית ספר לתיאטרון נוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 שני 19:30-21:00 280 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - מתנס תאטרון נשים בית ספר לתיאטרון מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 חמישי 08:15-10:45 310 +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוה דניאל תאטרון ב-ג בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 ראשון 16:00-17:00 200 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוה דניאל תאטרון ד-ה בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 ראשון 17:00-18:30 240 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוה דניאל תאטרון ו-ח בית ספר לתיאטרון נוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 ראשון 18:30-20:00 240 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוקדים תאטרון ז-ח בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 חמישי 17:30-19:00 240 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוקדים תאטרון ג-ד בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 חמישי 15:00-16:00 200 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - נוקדים תאטרון ה-ו בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 חמישי 16:00-17:30 240 קשת רחל +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - תקוע תאטרון ג בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 רביעי 17:00-18:00 200 תמר בלום +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - תקוע תאטרון ה' מתחילות + ד' בית ספר לתיאטרון ילדים (6-12) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 רביעי 18:00-19:30 240 תמר בלום +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - תקוע תאטרון ז-ח בית ספר לתיאטרון נוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 רביעי 15:00-16:30 240 תמר בלום +
  תרבות-בי"ס לתאטרון - תקוע תאטרון ט-יב בית ספר לתיאטרון נוער (13-18) מתנ"ס גוש עציון מוסיקה ואמנויות הבמה 0-0 רביעי 19:00-21:00 280 קשת רחל +
  WhatsApp chat