Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אירועים

הרצאה: "אפוטרופסות החלופות הקיימות"- אלה גרשון

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

הזכויות לילדי צמי"ד לקראת גיל 18

אפוטרופסות והחלופות הקיימות

סוגי אפוטרופסות

סוגי הבקשה לתהליך אפוטרופסות

חלופות לאפוטרופסות בתחום הצרכים המיוחדים

יום ראשון עד אדר 07-03-21שעה 20:00

המרצה אלה גרשון

עובדת סוציאלית לדברי דין ורכזת תחום הצרכים המיוחדים באגף לשירותים חברתיים

מועצה אזורית גושלחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל:
WhatsApp chat