Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אירועים

מיונים לחוגי שחיה

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

קורסי שחיה בבריכת תקוע לילדי גן חובה ומעלה

עקב נזילה רצינית שהתגלתה, פתיחת הבריכה מתעכבת והמיונים נדחים

אנו בקשר עם הנהלת הבריכה ונעדכנכם בקרוב לגבי התאריכים החדשים למיונים.


יתקיימו מבחני מיון לרמות טרם פתיחת הקורסים 

חובה להגיע למבחן מיון לפני ההרשמה לקורס שחיה.

לאחר המיונים, השיבוץ לרמות שונות ומותאמות יהיה לפי החלטת רכזת הקורסים, תוך נסיון לענות כמה שאפשר להעדפות השיבוץ השונות (שתמלאו בעת ההגעה למיונים).

רישום והזנת פרטי תשלום במערכת המתנ"ס יתקיימו בהמשך, מיד לאחר קבלת השיבוץ לקבוצות.

לחצו כאן לטופס ההרשמה למעוניינים ונעדכנכם כשיהיו תאריכים חדשים להשתבץ בהם.

שימו לב: הטופס החדש מיועד רק למי שלא השתבץ כבר בטופס הקודם. כל מי שנרשם והשתבץ בתאריכים הישנים יקבל עדכון לגבי התאריכים החדשים למיונים

לפרטים נוספים: רבקה 055-5579497

לחצו למלל המונגש של המודעה

לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל:
WhatsApp chat