Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אירועים

אדל - מפגש עם יוכי ברנדס

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

בהיכל התרבות

יוכי ברנדס
הרצאה על הספר אדל

הסיפור הלא ייאמן על התינוק האסופי שחי בתחתית החברה במזרח אירופה של המאה ה-18 והצליח בבגרותו לחולל ביהדות את המהפכה המשמעותית ביותר של העת החדשה.
מי באמת היה הבעל שם טוב?
מה הסתירו מאתנו אודותיו?
האם החסידות אכן שלו?
עד כמה תורתו בכלל רלבנטית לחיינו המודרניים במאה העשרים ואחת?

 

מחיר: 20
לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל:
WhatsApp chat