Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אירועים

ביקור במחצבת כפר עציון

האירוע ייחל בעוד:
על האירוע:

ביקור במחצבה של כפר עציון 1948

מדובר באתר חציבה שפעל במקום לפני כ 80 שנה, כאחד הענפים שעליו ביקשו המתיישבים הראשונים לבסס את פרנסתם. הם עבדו בו בפרך כדי לעקור גושי אבן שאותם הסיעו בעמל רב ל…מחצבת הקסטל לצורך ניסור ועיבוד. אחד מבני החוצבים יזם ודחף את שיקום האתר בשיתוף עם ותיקי כפ״ע. יש בו מסלול הליכה קצר ונוח המספר את סיפור המקום

תאריך: 14.3.23
מקום: בכניסה לכפר עציון - (אחרי השער מימין)
שעה: 10:00
מדריך: יעקב מימרן

לחצו למילוי פרטים וקבלת מידע נוסף:
שם: מייל:
טל:
WhatsApp chat