Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


דף מונגש פברואר יוצא מן הכלל "כולנו תושווים/ות"

דף מונגש פברואר יוצא מן הכלל

תושבי גוש עציון מוזמנים
פברואר יוצא מן הכלל 2023 

תושווים ללא גבולות
פעילויות להשתלבות אנשים עם מוגבלות
במרכז הקהילתי שלנו ובמתנ"סים בכל רחבי הארץ

 לפרטים ולהרשמה, יש ליצור קשר עם יהודית, בטלפון: 054-818-9352

פרטים נוספים באתר המתנ"ס ובטלפון: 02-9937999
פבואר יוצא מן הכלל
חודש להעלאת מודעות בגוש עציוןכנס עובדי מועצה ומטפלים בנושא התמודדות נפש
במתנס גוש עציון
יום חמישי 9.2 בשעה 12:00

אוטיסט זה לא קללה
הצגה אישית מטלטלת וכנה על הורות מיוחדת, כאב וצמיחה
נוקדים
16.2 יום חמישי 20:00


טל פרידמן איך שלא הכרתם
הרצאה בנושא אבהות מיוחדת
מתנס גוש עציון
יום חמישי 23.2 בשעה 20:00

מפגשים מיוחדים בישובים- עם תושבים בנושא מוגבלות

דיירי סדנת שילוב מזמינים את תושבי הישוב למפגש מרתק של היכרות ולימוד משותף.

סיפור מיוחד על משהו אחר
פעילות בצהרונים

פעילות עם רכזי הנוער בישובים

הצגות בספריות

 

    WhatsApp chat