Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


קייטנת קיץ בגנים

קייטנת קיץ בגנים

 ההרשמה נסגרה

לשאלות ובקשות יש לפנות למזכירות המתנ"ס בוואטסאפ במספר: 02-9937999

קייטנת בית הספר של החופש בגני הילדים
בתאריכים 1-22/7 (לא כולל ט באב)
בשעות 7:30-13:00
מחיר: 300₪

אפשרות לצהרון:
בשעות 13:00-16:00
עלות צהרון: 525 ₪

יתכנו איחודי קבוצות
אין אפשרות להרשמה לימים בודדים
הרשמה עד לתאריך 18.6 ח’ תמוז
לאחר פתיחת התכנית ב-1/7, לא יתקבלו ביטולים, ולא יינתן החזר כספי.

שימו לב, לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס.
פתיחת הקבוצות מותנית במספר הנרשמים.

שימו לב, בטופס הרישום לקייטנה ישנה אפשרות להוסיף צהרון


קייטנת קיץ

 

קייטנה מועדים רישום
- איבי הנחל ערוגת
01/07/21
22/07/21
סגור
- איבי הנחל ערוגת צהרו
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש כלנית
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש כלנית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש נרקיס
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש נרקיס צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש צאלון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש צאלון צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש רותם
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש רותם צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש רקפת
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלו"ש רקפת צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר הדר
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר הדר צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר רימון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר רימון צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר שושן
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר שושן צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר שיזף
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר שיזף צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר תאנה
01/07/21
22/07/21
סגור
- אלעזר תאנה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין דגן
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין דגן צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין חיטה
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין חיטה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין שיבולים
01/07/21
22/07/21
סגור
- בת עין שיבולים צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- גבעות גן גבעות
01/07/21
22/07/21
סגור
- גבעות גן גבעות צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות אברהם
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות אברהם צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות יעקב
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות יעקב צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות יצחק
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות יצחק צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות שרה
01/07/21
22/07/21
סגור
- דרך אבות שרה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה אירוס
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה אירוס צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה סחלב
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה סחלב צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה סיגלית
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה סיגלית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה תלתן
01/07/21
22/07/21
סגור
- הר גילה תלתן צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד ארגמן
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד ארגמן צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד חבצלת
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד חבצלת צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד לילך
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר אלדד לילך צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון חוחית
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון חוחית צהרו
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון פשוש
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון פשוש צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון שחף
01/07/21
22/07/21
סגור
- כפר עציון שחף צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור גפן
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור גפן צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור זמורה
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור זמורה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור שורק
01/07/21
22/07/21
סגור
- כרמי צור שורק צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מגדל עוז חצב
01/07/21
22/07/21
סגור
- מגדל עוז חצב צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מיצד אדרת אליהו
01/07/21
22/07/21
סגור
- מיצד אדרת אליהו צהרו
01/07/21
22/07/21
סגור
- מיצד גן חבר
01/07/21
22/07/21
סגור
- מיצד חבר צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס בנות צבעני
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס בנות צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס בנים נסנת
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס בנים צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס דגנית
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס דגנית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס מרגנית
01/07/21
22/07/21
סגור
- מעלהעמוס מרגנית צהרו
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל אשל
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל אשל צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל זית
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל זית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל פטל
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל פטל צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל שיטה
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל שיטה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל תמר
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוה דניאל תמר צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים ורד
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים ורד צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים חלמונית
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים חלמונית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים חרצית
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים חרצית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים יסמין
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים יסמין צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים לבונה
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים לבונה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים סביון
01/07/21
22/07/21
סגור
- נוקדים סביון צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- פני קדם ברוש
01/07/21
22/07/21
סגור
- פני קדם ברוש צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- פני קדם פיקוס
01/07/21
22/07/21
סגור
- פני קדם פיקוס צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר כרכום
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר כרכום צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר נופר
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר נופר צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר נורית
01/07/21
22/07/21
סגור
- קידר נורית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים אלמוג
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים אלמוג צהרו
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים מעין
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים מעין צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים צור
01/07/21
22/07/21
סגור
- ראש צורים צור צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- שדה בועז שדה
01/07/21
22/07/21
סגור
- שדה בועז שדה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע אגוז
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע אגוז צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע אלון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע אלון צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע ברקת
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע ברקת צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע דולב
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע דולב צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע דפנה
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע דפנה צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע הדס
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע הדס צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע חרוב
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע חרוב צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע יהלום
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע יהלום צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע לשם
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע לשם צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע סמדר
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע סמדר צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע סתוונית
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע סתוונית צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע רימונים
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע רימונים צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע שוהם
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע שוהם צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע שקד
01/07/21
22/07/21
סגור
- תקוע שקד צהרון
01/07/21
22/07/21
סגור
WhatsApp chat