Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


מחנה טקוואנדו אוגוסט

מחנה טקוואנדו אוגוסט

מחנה טקוואנדו
תאריכים: 1-12/8
שעות: 13:30 עד 18:00
אין צורך בידע או נסיון קודם
לפרטים ושאלות, ניתן לפנות לציון: 050-323-1016

מחיר: 890 ש"ח
*מחיר מוזל למקדימים להירשם עד 20/7: 790 ש"ח

קייטנה מועדים רישום
טקוואנדו - מחנה אימון טקוונדו ק
01/08/21
12/08/21
סגור
WhatsApp chat