Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


קייטנות בית ספר 2023

קייטנות בית ספר 2023

 קייטנות הקיץ לבוגרי כיתות א-ג במסגרת בי"ס של החופש הגדול

חוגים הפעלות הופעות ומלא מלא כיף

הקייטנה תתקיים בין תאריכים: 2.7-20.7 י"ג תמוז-ב' אב

(לא כולל ימי שישי). עלות 300 ₪ שעות פעילות: 8:00 עד 13:00

הפעילות תתקיים בבתי הספר, כולל הסעות.

ללוז ההסעות

שימו לב: מחיר הקייטנה נקבע עפ"י קול קורא 2022 של משרד החינוך טרם קיבלנו קול קורא של 2023. במידה ויהיו שינויים בקול קורא המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחיר והימים.

הרשמה עד לתאריך 15.6 כ"ו סיון | מותנה במינימום נרשמים 

רישום מאוחר ע"ב מקום פנוי ובתוספת 30 ₪.

שימו לב:"שם התושב" (המופיע במערכת)  הוא שם הילד שנרשם לפעילות. הקפידו לרשום את פרטי הילד והמסגרת באופן מדויק.

 לחצו לקייטנות בביה"ס ראשית

אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי דיינרס.

 

התאמת נגישות dorin@matnasetzion.com

 

לשאלות ובקשות יש לפנות למזכירות המתנ"ס בוואטסאפ במספר: 02-9937999

קייטנה מועדים רישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנות א 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנות א 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנות ב 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנות ב 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנות ג 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים א 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים א 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ב 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ב 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ב 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ג 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ג 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אורות עציון בנים ג 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע א' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע א' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע א' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע א' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע א' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג' 6
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - דביר א' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - דביר א' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - דביר ב' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - דביר ג' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד א' בנות
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד א' בנים
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד ב' בנות
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד ב' בנים
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד ג' בנות
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - מיצד ג' בנים
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - נווה א' מעיין
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - נווה א' נעמה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - נווה ב' תפארת
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - נווה ג' מוריה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם א' 1 לכיש
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם א' 2 תמר
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם ב' 2 אילת
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם ב' 3 אריאל
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם ב'1 דן
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם ג' 1 חרמון
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - קדם ג' 2 כנרת
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית א' אסתר
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית א' נחמיה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית ב' נעמה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית ב' תהילה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית ג' אודליה
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - ראשית ג' רעות
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנות א' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנות ב' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנות ג' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנים א' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנים ב' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר - תת בת עין בנים ג' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - מעלה עמוס א' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - מעלה עמוס ב' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - מעלה עמוס ג' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 6
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן א' 7
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 1
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 2
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 3
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 4
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 5
02/07/23
20/07/23
לרישום
קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג' 6
02/07/23
20/07/23
לרישום
WhatsApp chat