Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


קייטנות בית ספר 2024

קייטנות בית ספר 2024

   קייטנות הקיץ לבוגרי כיתות א-ג במסגרת בי"ס של החופש הגדול

  חוגים הפעלות הופעות ומלא מלא כיף

  הקייטנה תתקיים בין תאריכים: 1.7-21.7 כ"ה סיון - ט"ו תמוז

  (לא כולל ימי שישי). עלות 300 ₪ שעות פעילות: 8:00 עד 13:00

  הפעילות תתקיים בבתי הספר, כולל הסעות.

  שימו לב: מחיר הקייטנה נקבע עפ"י קול קורא 2023 של משרד החינוך טרם קיבלנו קול קורא של 2024. במידה ויהיו שינויים בקול קורא המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחיר והימים.

  הרשמה עד לתאריך 16.6 י' סיון | מותנה במינימום נרשמים 

  רישום מאוחר ע"ב מקום פנוי ובתוספת 30 ₪.

  שימו לב:"שם התושב" (המופיע במערכת)  הוא שם הילד שנרשם לפעילות. הקפידו לרשום את פרטי הילד והמסגרת באופן מדויק.

  אין אפשרות לשלם באמצעות כרטיס אשראי דיינרס.

  התאמת נגישות dorin@matnasetzion.com

  לשאלות ובקשות יש לפנות למזכירות המתנ"ס בוואטסאפ במספר: 02-9937999

  הגשת טופס לועדת הנחות תתאפשר עד לתאריך סיום הרישום לקייטנות ב16.6, לאחר מכן לא יתקבלו טפסים לבקשת הנחה

  לחצו לקייטנות בית הספר ראשית

  קייטנה מועדים רישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע א 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע א 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע א 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע א 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע א 501/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ב 501/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 501/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - אחי תקוע ג 601/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנות א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנות ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנות ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנים א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנים ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - בת עין בנים ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - דביר א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - דביר ב 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - דביר ב 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - דביר ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד אדרת אליהו א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד אדרת אליהו ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד אדרת אליהו ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד בנות א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד בנות ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מיצד בנות ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מעלה עמוס א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מעלה עמוס ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - מעלה עמוס ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים א 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים א 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים ב 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים ב 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים ג 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה הראל בנים ג 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות א 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות א 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות ב 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות ב 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות ג 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נוה השחר בנות ג 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נווה א 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נווה א 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נווה ב מעיין01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נווה ב נעמה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - נווה ג תפארת01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם א חצבה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם א יטבתה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם א תמנע01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם ב לכיש01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם ב תמר01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם ג אוריאל חנ"מ01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם ג אילת01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - קדם ג דן01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית א נעמה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית א רעות01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית ב אסתר01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית ב נחמיה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית ג רעות01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר - ראשית ג תהילה01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - נחמת משה א01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - נחמת משה ב01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - נחמת משה ג01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן א 1 חנ"מ01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן א 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן א 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן א 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן א 501/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 201/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 5 חנ"מ01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 601/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ב 701/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג 101/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג 2 חנ"מ01/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג 301/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג 401/07/24
  21/07/24
  לרישום
  קייטנות בית ספר. - שירת חנן ג 501/07/24
  21/07/24
  לרישום
  WhatsApp chat