Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


אירועים וכנסים

הקונגרס הציוני לנוער

הקונגרס הציוני ה-33 במספר התארח השנה בגוש עציון, ועמד בסימן "גבורה ישראלית". הקונגרס הינו כנס בן יומיים אליו הגיעו מעל 800 בני נוער מכל רחבי הארץ, כדי לדון בסוגיות עכשוויות בחברה הישראלית, לדבר ציונות וליהנות מחוויית המפגש והלימוד. בקונגרס השתתפו נציגי נוער גוש עציון מאלון שבות, נווה-דניאל ותקוע. משתתפי הקונגרס טיילו בדרך האבות וביקרו באלון הבודד, תוך לימוד על היסטוריית גוש עציון, שמעו הרצאות מגיבורים בעבר ובהווה, ישנו בפנימיית נווה-חנה ואף זכו לביקור שר החינוך, ראש המועצה, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יו"ר האופוזיציה ואישי ציבור נוספים. הקונגרס נחל הצלחה מרובה, והצליח להכניס את גוש עציון ללב העשייה הציבורית והעיסוק החינוכי. ניתן לצפות בסרטון הקונגרס הציוני באתר המועצה הציונית.

 

"בעקבות לוחמים"

השנה ביוזמת משרד הביטחון נערך מפעל "בעקבות לוחמים" בגוש עציון, במסגרתו הגיעו מאות מתלמידי כיתות י"א- י"ב לסיורי מורשת קרב באזור המועצה. התלמידים עסקו בסיפור מחלקת הל"ה, הקרבות על גוש עציון וביקרו במנזר הרוסי. בנוסף מתחת לחטמ"ר הוקמו ביתני חילות צה"ל והתלמידים שמעו הסברים על יחידות השדה השונות והתנהל תרגיל ראווה על ידי חיילי צה"ל. לאירוע הגיעו רבים מתושבי גוש עציון בנוסף לתלמידים שהשתתפו בו. תודה רבה למח"ט עציון וקצין הגמ"ר על עזרתם הרבה!

WhatsApp chat