Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


מתגייסים

אגף הנוער גוש עציון

מחלקת הנוער הינה גוף המיועד לכלל בני הנוער בגוש עציון, ומכוון לפעול הן במרחב האזורי והן במרחב היישובי.

מטרת מחלקת הנוער היא ליצור רצף חינוכי כוללני, "מבוקר עד בוקר", שיאפשר פעילות העשרה, ערכית, מגוונת וחווייתית באופן רציף ומקיף לכלל הנוער בגוש עציון, תוך מתן הזדמנויות שוות ככל האפשר למגוון האוכלוסיות הקיימות באזור.

אנו שואפים לגעת בבני הנוער בצמתים שונים, "מסביב לשעון" וסביב מעגל השנה כולו, לחזק את הקהילה בה אנו חיים ולשפר את איכות החיים של כלל תושבי גוש עציון ושל בני הנוער בפרט.

מחלקת הנוער הוקמה על ידי המועצה האזורית והמתנ"ס של גוש עציון מתוך הבנת החשיבות של טיפוח בני הנוער שבהם טמון העתיד. מתוך תובנה זו מושקעים בתפעול מערך הנוער משאבים ותקציבים רבים ביותר שאף עולים על המקובל במועצות ובעיריות אחרות בארץ.

 

מטרות:

  • יצירת רצף חינוכי באמצעות שיתופי פעולה בין מחלקת הנוער לבין בתי הספר, תנועות הנוער, והמערכים הקהילתיים הקיימים בכל ישוב וישוב. אנו מאמינים כי שיתופי פעולה אלה יאפשרו מענים מגוונים, משמעותיים  וטובים יותר עבור בני הנוער בכל המישורים על הרצף שבין פעילות פורמאלית לבלתי פורמאלית.
  • שיתוף פעולה עם בתי הספר – התעניינות של מחלקת הנוער בנעשה בבית ספר, סיוע במציאת פתרונות והובלות יוזמות חברתיות המכוונות לבני הנוער דרך המערך הבית ספרי. חיזוק הקשר עם בני הנוער באמצעות מפגש עמם גם בין כתלי בית הספר כמקפצה לקראת המשך מפגש לאחר שעות הלימודים.
  • שיתוף פעולה עם הקהילות ביישובים – הכוונת בני הנוער למעורבות קהילתית משמעותית בעזרת האמצעים הקיימים בבתי הספר ובמחלקת הנוער. בניית הנהגת נוער ביישובים השונים,  שיתופי פעולה עם הגורמים הפעילים בקהילה וביישוב ובהם מזכירויות היישובים, ועדות הנוער, תנועות הנוער, וכו'.
  • יצירת מוקד אזורי לכלל הנוער בגוש עציון, שיהווה בסיס למכנה משותף לבני הישובים השונים ולגאוות יחידה לכלל  נוער גוש עציון, ויאפשר בניית חיבורים שיביאו למיקסום הפוטנציאל הטמון בסכום הכולל של הכוחות הקיימים בגוש כולו. הפעלת מועצת הנוער האזורית שתהווה כח משמעותי בהנהגת בני הנוער למען מימוש מטרות אלה. הפקת אירועי תרבות והעשרה המכוונים לכלל הנוער בגוש, בדגש על פעילות קיץ איזורית.
  • מתן מענה איכותי ומגוון לצרכי הפנאי החינוך והתרבות של בני הנוער בגוש עציון. בניית מערכי פעילות עשירים ומגוונים בכל ישוב וישוב, באמצעות רכזי הנוער, בהתאם לאופי היישוב ולצרכים הקיימים בו, תוך מתן הזדמנות שווה לפעילות נגישה לכולם.
  • מניעה וטיפול בנוער בסיכון הן באמצעות היחידה לקידום נוער על מכלול הפרויקטים המופעלים על ידה והמכוונים לנוער נושר,  והן באמצעות יצירת אלטרנטיבה ותעסוקה חיובית, מניעת התדרדרות ושמירה על ערוצי תקשורת פתוחים עם כלל בני הנוער.

מבנה מחלקת הנוער

למחלקת הנוער זרועות בכל ישוב וישוב, דרך עובדי הנוער שבכל ישוב ובראשם רכזי הנוער שכל אחד מהם מתכלל את פעילות הנוער ביישוב בו הוא עובד תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים הקהילתיים ובהם ועדת נוער, ועדת חינוך, מזכירות, רכזי קהילה, תנועות נוער ועוד. רכזי הנוער פועלים בשיתוף פעולה עם עמיתיהם מהיישובים השונים, תחת הנחיה וריכוז של מחלקת הנוער במטרה להרחיב את הפעילות גם בראיה אזורית ורחבה יותר, תוך למידת עמיתים וחיזוק הקשר בין הנעשה בישובים השונים. את פעילות רכזי הנוער מנחה מנהל המחלקה, שי ששון, המעורה בנעשה בכל ישוב מחד ומניע יוזמות ושיתופי פעולה כלל אזוריים מאידך. כמו כן עוסק מנהל מחלקת הנוער בהנעת יוזמות נוספות במישור האזורי. בנוסף במסגרת מחלקת הנוער פועלת יחידת קידום נוער המיועדת לנוער בסיכון ומפעילה גם היא רכזים מרחביים הנותנים מענה הכוונה וייעוץ בישובים השונים וכן מפעילה פרויקטים אזוריים כדוגמת פרויקט הילה, פרויקט עיינה ומרכז נוער אזורי (המוקם בימים אלה בישוב תקוע)

 

WhatsApp chat