Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

עקב תקלה במרכזיית הטלפונים במתנ"ס

נשמח לעמוד לשרותכם:
בוואצפ העיסקי: 029937999
במייל:
gila@matnasetzion.com
טלפון:
0549323094אודות קהילה וחוגים

מטרתו של אגף קהילה וחוגים לתת שירות וליווי קהילתי לתושבי גוש עציון בישובים השונים.

בשנה האחרונה הושם במתנ"ס דגש על תחום הקהילה וחיזוק הקהילה לאור הצמיחה הדמוגרפית והשינויים המבניים ברוב היישובים.

האגף מהווה תכלול של צרכי הישוב הקהילתיים אל מול מחלקות ואגפי המתנ"ס השונים במטרה להנגיש את האמצעים הקיימים ולתת מענה לכלל אוכלוסיית הגוש.

האגף עובד בצמוד למחלקה לשירותים חברתיים במועצה ולרכזי ורכזות הקהילה בישובים.

היצע החוגים הרחב שהמתנס מעמיד לרשותכם מרכז חוגים במגוון תחומים- מוסיקה, ספורט תרבות ופנאי ונוצר ע"י שיתוף פעולה נפלא בין מחלקות המתנ"ס.

 

 

WhatsApp chat