לפעילות עד הבית לחצו כאן!
תקנון התקדרה

תקנון התקדרה

מתנ"ס גוש-עציון

תקנון אגף מבוגרים תש"פ

 

רישום לקורס או לטיול:

 • רישום לפעילות האגף יתבצע במשרד המתנ"ס ע"י טופס רישום .  או באתר האינטרנט של המתנ"ס
 • רישום מותנה בהתחייבות כספית (כרטיס אשראי או תשלום מזומן מראש לכל התקופה).
 • ההנחות יחושבו במזכירות המתנ"ס לאחר גמר תהליך ההרשמה ויוכנסו לחשבון המשתתף.
 • קבלות על תשלומים - נשלחות לכתובת המייל של כל הלומדים הרשומים לפי כתובת המייל שמסרתם בזמן הרישום
 • אם לא קבלתם קבלה במייל – נא לבדוק במערכת המחשב שלכם במערכת סינון מיילים או אם מסרתם כתובת מייל שגויה. האחריות על תקינות כתובת המייל ועל קבלת המייל למחשב שלכם היא על הנרשמים. 

ביטול השתתפות בפעילות:

ביטול הרשמה קודם התחלת הקורס:

 • הודעה בכתב- כל בקשת ביטול צריכה להתקבל במייל לגב' עידית גמליאל למייל katedra@matnasetzion.com ובכתב למזכירות המתנ"ס.
 1. פחות משבוע לפני פתיחת הקורס יחויב תשלום של חודש אחד.

ביטול השתתפות לאחר פתיחת הקורס השנתי / או סמסטריאלי 

הודעת ביטול אחרי 2 מפגשים מתחילת הקורס – יחוייב תשלום מלא.

 

 1. ביטול השתתפות במהלך קורס קצר- עד 15 מפגשים
 • קודם שהתקיימו 4 פגישות יחויב רק תשלום של חודש אחד.
 • לאחר 4 פגישות לא יינתן החזר.
 • אי השתתפות בפגישות אינן מזכות את מי שנעדר בהחזר תשלום.
 • פניה בכתב ומייל - בכל מקרה של ביטול או היעדרות יש לפנות במכתב או במייל לגב' עידית גמליאל ולציין את

סיבת הביטול או ההיעדרות.

 • בקשה ללא קבלת מכתב או במייל לגב' עידית גמליאל/ מנהלת האגף  לא תטופל –
 • המייל לפניות לביטולים -  katedra@matnasetzion.com
 • גם דוברי אנגלית ומשתתפים בתכניות בית המדרש יפנו בבקשת ביטול למייל הקתדרה( יש לכתוב את הבקשה בעברית )
 • אין להודיע על שינוי סטטוס הרשמה בהודעות לנייד- ווטסאפ או מיסרונים

 

 1. ביטול השתתפות בטיול:
 • יש להודיע לגב' עידית גמליאל ולמזכירות בנפרד על ביטול היציאה לטיול
 • עד שבועיים קודם הטיול – לא יגבה תשלום
 • אי השתתפות בטיול או הודעה על ביטול ההשתתפות משבועיים ואילך, לפני הטיול, לא תזכה בהחזר כספי

והתשלום יגבה.  במקרה של אישור רפואי או סיבה מוצדקת תעמוד לרשות המשתתף זכות לצאת לטיול אחר, ללא תשלום על בסיס מקום פנוי.

 • אין רשימות המתנה לטיולים
 • אין להתקשר לגב' עידית גמליאל להודיע על ביטול בשעות שאינן שעות עבודה מקובלות
 • אין להתחלף עם אדם אחר – ללא רישום של האדם החדש במזכירות המתנ"ס.
 • כללי :כל פעילות מותנית במספר משתתפים מינימאלי לפי החלטת המתנ"ס. כל תכנית נתונה לשינויים. ט.ל.ח.
 • היה ויבוטל קורס באמצעו בגלל מיעוט משתתפים/ או סיבות אחרות, תפסק הגביה אך לא יוחזרו התשלומים שכבר שולמו.
 • המתנ"ס ואנשי אגף מבוגרים שומרים להם את הזכות לשנות/ לבטל  מסלול של טיול בהתאם לתנאי מזג האוויר והביטחון .
 • עדכונים על ביטולים ועל שינוי מסלול טיולים יתפרסמו באתר המתנ"ס ובמיילים אישיים .
 • נא בדקו שכתובת המייל שלכם מעודכנת נכונה במזכירות המתנ"ס .
 • אי מסירת כתובת מייל מעודכנת במזכירות אליה יגיעו הודעות המתנ"ס, תחשב כויתור על זיכויים שיגיעו לנרשם.

חשוב ביותר !

עדכנו את מספר הטלפון הנייד שלכם בעת ההרשמה – כדי שתוכלו לקבל מסרונים והודעות ווטסאפ.