לפעילות עד הבית לחצו כאן!
טפסים

טפסים

טפסים

לחצו כאן להורדת הטופס: בקשה לוועדת הנחות

לבקשת הנחה, יש למלא את הטופס ולהחזירו עם כל המסמכים הנדרשים

או בפקס: 9932618

או במייל: gila@matnasetzion.com