Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


תקנון חוגי מוסיקה

ב"ה

תקנון

שיעורים פרטיים

* תלמיד שנרשם לשיעורים פרטיים בכלי נגינה זכאי ל32- שיעורים במשך השנה.

*מרכז המוזיקה לא מקיים שיעורים בימי חופשה עפ"י לוח החופשות של מרכז החוגים.

*התלמיד זכאי לעד ארבעה שיעורי השלמה במקרים של היעדרות שיידעתם את המורה 24 שעות מראש לפחות.

* חיסור של תלמיד ללא הודעה למורה מראש (פחות מ24 שעות) לא יקבל שיעור השלמה.

שיעורים קבוצתיים

*התזמורת והמקהלות יפתחו לאחר הרשמה של מינימום משתתפים.

*כל תלמיד שנרשם לשיעור קבוצתי זכאי ל32 מפגשים שנתיים בקבוצת הכלי.

*שיעור ראשון הינו בגדר שיעור ניסיון, להתרשמות ולמיפוי ומיון הקבוצה לרמותקולות- ללא עלות.

*שיעורי השלמה בשיעורים קבוצתיים יעשו רק במצב שהמורה החסיר. עד ארבעה שיעורי השלמה.

השכרת כלי

*המורה אחראי על בדיקת איכות הכלי ומסירתו לתלמיד. באחריות התלמיד להסדיר תשלום חודשי עבור השכרת כלים במזכירות.

*עלות השכרת כלי נגינה לחודש הינה 60 ₪

 

לכל שאלה והכוונה ניתן לפנות למזכירות המתנ"ס.

 

שנה טובה ומתוקה!

שלכם,

תפארת דהן,

רכזת מוזיקה ופרוייקטים

מתנ"ס גוש עציון

WhatsApp chat