Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


עצמאים בגיל

עצמאים בגיל

קהילה תומכת תכנית קהילתית לגלאי ה- 60+

מטרת התכנית לאפשר לאדם להישאר בביתו גם בגיל המבוגר וליהנות מתמיכה קהילתית מגוונת.

שירותי תכנית 'עצמאים בגיל' כוללים:

• שירותים רפואיים: לחצן מצוקה, ייעוץ רפואי טלפוני 24 שעות ביממה מהבית ומכל מקום בארץ וביקור כונן רפואה לפי צורך. פינוי באמבולנס ללא עלות.

• שרותי אב קהילה: קשר אישי, תיקונים קלים, מיצוי זכויות, הבאת תרופות חודשיות ועוד.

• פעילות חברתית ותרבותית ממגוון פעילויות המתנ"סים באפרת ובגוש עציון.

מחירים שווים לכל נפש הנחות לזכאי משרד הרווה ולניצולי שואה

לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות לאבי פרוינד, אב הקהילה : 02-9937999 שלוחה 109.

 

WhatsApp chat