Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרה
רכז/ת שלוחת מזרח הגוש 19/03/2023 לחץ לפרטי המשרה
עובד /ת חינוך טיפול בתכנית הילה בתקוע 30/03/2023 לחץ לפרטי המשרה
עובד שטח בתחום קידום נוער 30/03/2023 לחץ לפרטי המשרה
אם בית לבית חם לנערות בבת עין 30/03/2023 לחץ לפרטי המשרה
מנהלת תוכנית המחרשה בתקוע 30/03/2023 לחץ לפרטי המשרה
WhatsApp chat