Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרה
עו"סית לניהול בית חם בת עין 06/10/2022 לחץ לפרטי המשרה
מנהל/ת עצמאים בגיל/ קהילה תומכת 20/11/2022 לחץ לפרטי המשרה
אחראי תחום טכני להיכל התרבות 29/09/2022 לחץ לפרטי המשרה
מנהל/ת אגף תרבות - מ"מ לחופשת לידה 29/12/2022 לחץ לפרטי המשרה
WhatsApp chat