Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


צהרוני בית ספר

מתנ"ס גוש עציון מביא לכם ההורים תוכנית איכותית לשעות הצהריים בהמשך לבית הספר.

במידה וייתכנו שינויים בסבסוד המחיר להורים, המחיר החדש יעודכן בהודעה מראש ותינתן אפשרות ליציאה בכל שלב מהתכנית ללא קנס.

הכנת שיעורי בית, פעילות העשרה חוויתית וחוג מקצועי

  • אחת לשבוע – ארוחת צהריים בשרית חמה.
  • התוכנית תופעל רק בימי הלימודים ללא חופשות משרד החינוך
  • עלות:
    לכיתות א'-ב': 150 ₪ לחודש *10 תשלומים + 50 ש"ח לחודש תוספת קבוצה קטנה וכוח אדם
  • הבהרה: התשלום הינו תשלום שנתי. בכל זמן נתון של כניסה לתוכנית, התשלום יהיה הסכום הנקוב למטה כפול 10.
  • שימו לב: צהרוני קדם ואחי מיועדים לתלמידי בית הספר. שאר הצהרונים מיועדים לתלמידי הישוב.

WhatsApp chat