Additionally, paste this code immediately after the opening tag:


צהרוני בית ספר

 

צהרוני ניצנים לתלמידי כיתות א-ב לשנת תשפ"ד.

הצהרונים יתקיימו לילדי בתי ספר אחי תקוע, קדם, דביר ונווה. (דיבר ונווה בבי"ס דביר)

 

בימים א-ה, משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00.

במסגרת הצהרונים יהנו הילדים מצוות מפעילים שיעבירו פעילות חברתיות, העשרה, יצירה ועוד. אחת לשבוע יתקיים חוג חיצוני.
ביום הלימודים הקצר יקבלו הילדים ארוחת צהריים בשרית חמה במסגרת הצהרון.
התוכנית תופעל רק בימי הלימודים ללא חופשות משרד החינוך.
עלות:
250 ₪ לחודש *10 תשלומים 
הבהרה: התשלום הינו תשלום שנתי. בכל זמן נתון של כניסה לתוכנית, התשלום יהיה הסכום הנקוב למטה כפול 10.
שימו לב: יש להירשם לפי ביה"ס בו לומד הילד. ההרשמה מיועדת רק לתלמידים של אותו בית הספר.

פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים ובאישור הסבסוד של משרד החינוך. ייתכן שינוי במחיר בהתאם לעדכוני משרד החינוך.

 תאריך אחרון להרשמה: 15.8 כ"ח אב

WhatsApp chat